April is the cruellest month

kanonskogel

Vanuit de coulissen wordt de nietsbevroedende toeschouwer een blik gegund op de machinaties van de toneelspeelkunst in haar minst gekende vorm. ‘t Barre Land speelt op een avond een verzameling kansloze, onvertoonbare en onvertaalbare toneelstukken.

Foto’s David Adams